Henri Sora, Labrox:in toimitusjohtaja, kertoo kirjansa Strategia arkeen OKR-mallilla keskeisistä huomioista. OKR on lähes kulttimaineen saanut lyhyen aikavälin, esim. kvartaalitasolla, tapahtuva muutosjohtamisen tehotyökalu, jolla mm. Google on kiihdyttänyt kasvuaan arvioiden mukaan jopa kymmenkertaiseksi. Googleen mallin toi pääomasijoittaja John Doerr, joka oppi sen Andy Grovelta Intelissä ja kirjoitti OKR:stä klassikon Measure What Matters.

Sora käy läpi Objectives (Tavoitteet) ja Key Results (Avaintulokset) ja niiden käyttöönoton ja seurannan yrityksen eri tasoilla. Mallin pyrkii avoimuuteen, totuudellisuuteen sekä osaoptimoinnin minimoimiseen. Ne saavutetaan tekemällä tavoitteista haastavia, yhteisesti jaettuja (alignment), sekä jättämällä ne kompensaation ulkopuolelle.

Sami ja Henri pohtivat myös muutoksia, joita ORK:ien käyttöönotto vaatii henkilöstöhallintoon, KPI:den seurantaan sekä strategiatyöhön. OKR soveltuukin erityisen hyvin itseohjautuviin yrityksiin ja Suomessa sen on ottanut käyttöön mm. Futurice, Ambientia ja Labrox. Mallin saa käyttöön jopa kahvipöydän tussitaululla, mutta kirjan toinen kirjoittaja Juuso Hämäläinen, https://www.tangible-growth.com​, on myös perehtynyt OKR-ohjelmistoihin.

Tilaa OKR-kirja: https://okr-kirja.fi/tilaa-kirja/

Henri Sora

#neuvottelija

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

#sijoittajat#yritykset#neuvottelijat#ihminen

Lisää