EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen ja ekonomisti (VTM) Toni Vuorinen keskustelevat EU:n elvytyspaketin jälkeisestä tulevaisuudesta. Yksi jakson skenaario on perinteinen #neuvottelija-kanavalla usein esitetty oletus, että elvytyspaketti on yksiulotteinen portti EU:n liittovaltioon, jossa euroon tai valtiovelkojen uudelleenjärjestelyyn ei edes haluta tuoda vaihtoehtoja. Sami Metelinen analysoi toimivia federalistisia rakenteita mm. Sveitsissä. Toni Vuorinen tuo keskusteluun tulkinnan, jossa 750 miljardin euron elvytyspaketin rahoituksen turvaamiseksi luotu EU:n hallinnoima velka on koepallo, jolla toteutetaan turvallinen monetisaatio. Monetisaatiossa EKP ostaa osan tai koko velan taseeseensa, jonka jälkeen lainan ehdot muutetaan juoksuajaltaan ikuiseksi ja korkotasoksi asetetaan nolla. Tämä ehdotus nostaa EU-tasolle aiemmin kansalliselle tasolle Vesa Vihriälän ehdottaman rakenteen. Skenaarion radiaali tulkinta on että tämän jälkeen kansallinen ylivelkaantuminen estettäisiin ottamalla käyttöön kansalliset kaksoivaluutat ja euro voitaisin määritellä Sami Miettisen ECU-2 korivaluutaksi. Toni ei pidä liittovaltiota toteuttamiskelpoisena ilman euron uudistusta tai siitä luopumista.

00:00-01:38 Elpymisvälineen velan monetisointi EKP:n taseeseen. 1970-luvun vision EU:n liittovaltiorakenne, jossa EU on yhtä vahva talousalue kuin USA, sillä on yhtä vahva valuutta kuin dollari ja lopulta yhteinen turvallisuus. Miksi Tonin mielestä euron nykyrakenne olisi järjetön pohja EU:n liittovaltiolle

01:39-47:35 Sami Metelinen ja Toni Vuorinen keskustelevat eurosta, EU:sta sekä näiden jännitteestä toimivalan suhteen jäsenmaiden joukossa. Tästä ilmentymä on mm. Saksan Ultra Vires eli toimivallan ylittämisen haaste sen oman perustulakituomioistuimen ja EU:n välillä.

Sami Metelinen & Toni Vuorinen

#neuvottelija

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

#EU#euro#yritykset#yhteiskunta#ekonomistit

Lisää