Aalto-yliopiston kestävän kehityksen erityisasiantuntija Meri Löyttyniemi keskustelee Samin kanssa ensin koripallosta mm. kokokentän prässi, Awak Kuier ja Lauri Markkanen, sitten yliopistopolitiikasta ja lopuksi EU:n vihreästä taksonomiasta. Meri ja Sami muistelevat populismin voimaa Kauppakorkeankoulun ylioppilaskunnan vaaleissa, jossa Vapaa vaaliliitto voitti Kytky 1 ja Kytky 2-puolueet ja pääsi edustajistossa hallitusvastuuseen. Meri jalkautti seuraavan hallituksen puheenjohtajana hallituksen kokoukset ylioppilaskunnan tiloista Rafla-ravintolaan, joka toi suosiota ja edisti päätöksiä. Hän näkee perussuomalaisten populismin olleen alunperin tervettä muistutusta kansanvallasta. Jakso etenee Aalto-yliopiston pihtisynnytystuskan kautta Merin ammattialueeseen eli Euroopan unionin taksonomiaan. Siinä määritellään EU:n yritys-, pankki- ja sijoitustoiminnan kestävän kehityksen toimintaperiaatteita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja ESG-kehikon rinnalle. Sami ja Meri kummastelevat vesivoiman poissaoloa taksonomiasta ja Sami kummastelee ydinvoiman hyljeksintää. Lopuksi Löyttyniemi muistuttaa kaikkien energiamuotojen olevan tavalla tai toisella ongelmallisia maailman lämpenemisen hidastamistavoitteelle.


00:00-01:17 Populismi toimi KY:n vapaassa vaaliliitossa ja persuilla, kaikella energiatuotannolla on vaikutuksia, EU:n taksonomia ei ole kaikenkattava vaan rajattu

01:18-34:30 Meri Löyttyniemi ja Sami Miettinen käyvät läpi Merin koripallotaustaa sekä heidän yhteistä opiskelijapolitiikan voittokautta HKKK:n edustajistossa, Aalto-yliopiston ja muiden korkeakoulujen yhdistymisiä sekä EU:n taksonomia-projektia, jolla ohjataan yritys- ja sijoitustoimintaa, mutta joka ei ole vielä valmis.

#EU#yhteiskunta#neuvottelijat#sijoittajat#politiikka

Meri Löyttyniemi

#neuvottelija

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

Lisää