Aalto-yliopiston rahoituksen laitoksen johtaja Elias Rantapuska keskustelee työurista, meritokratiasta ja inhimillisen pääoman suhteesta finanssipääomaan. Inhimillisen pääoman (human capital) kehittäminen tapahtuu pääosin meritokraattisten systeemien kautta. Siinä sisäsyntyisistä taidoista saadaan yleensä varsin mittavalla vaivannäöllä (esim. 10000 tuntia keskittymistä) suuriakin tuottoja. Sen strategiat vaihtelevat motorisen lahjakkuuden hyödyntämisestä akateemisella koulutuksella saavutettuun kansainväliseen työtehtäviin. Suomi on melko pääomaköyhä maa ja yksityisvarallisuutta suomalaisilla on noin 700 miljardia, josta ylivoimaisesti suurin osa on kiinteistövarallisuutta ei rahoitusvarallisuutta. Tämän varallisuuden kartuttaminen on Rantapuskan esimerkin mukaan melko yksinkertaista – sijoita hajautetusti, kulutehokkaasti ja esim. Exchange Traded Fund (ETF)-allokaatioita käyttäen. Perusteet oppii noin 10 tunnissa. Woltin perustajien ja heitä tukeneiden rahastojen onnistuttua luomaan 7 miljardia markkina-arvoa 7 vuoden aikana, kasvuyrittäjyys on noussut esimerkiksi molempien pääomatyyppien tehokkaasta yhdistelmästä. Jaksossa Elias ja Sami keskustelevat myös meritokraattisista piilorakenteista kuten heimoutumisesta ja metatyöstä.

00:00-01:00 Meritokratia on sisäsyntyisten kykyjen ja vaivannäön yhdistelmä. Miksi finanssipääomaa on helpompi hallita kuin inhimmillstä pääomaa?

01:01-36:09 Elias Rantapuska ja Sami Miettinen keskustelevat meritokratiasta ja inhimillisestä pääomasta

#sijoittajat #yritykset #ekonomistit #neuvottelija #neuvottelijat #meritokratia #yhteiskunta #myynti

Elias Rantapuska

#neuvottelija

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

Lisää