#neuvottelija​ -kanavan kehittäminen katsoja ja kuulijapalautteen mukaan jatkuu! Nyt kokeillaan ROASTAUSTA, tässä tapauksessa Ville Tolvanen, saakin kääntää pöydän toisinpäin ja kysellä Sami Miettiseltä mitä *hän* haluaa! Ville valitsi roastauksen aiheeksi oman yhteisönsä eli omistajuuden. Hän mm. grillaa Samia hänen työpaikkansa Translink Corporate Financen palveluista kulmalla ”Omistajalla töissä”, sekä puristaa kanavaisännästä faktoja suomalaisista omistajina.

Näitä on mm. se, että suomalaiset keräävät bruttoansiotuloina noin 130 miljardia vuodessa, mutta saavat pääomatuloina 10 miljardia euroa. Jopa eläkemaksut ovat noin kolminkertaiset yksityisen pääoman bruttotuloihin. Fiskaalikertymä eli suomalaisen pääoman tuoton verot ovat varsin mitättömiä, luokkaa 5% julkisista kulutusmenoista. Pientä kotimaista omistusta kompensoi ulkomaalaisomistus, joka onkin noin 60% suomalaisista pörssiyhtiöistä.

Suomalaisten yksityinen pääoma, noin 700 miljardia euroa, on noin vain 3x bkt, kun Thomas Pikettyn mukaan kehittyneissä länsimaissa suhde on 5x. Ylivoimaisesti suurin suomalaisten omistusluokka on oma asunto ja muut kiinteistöt, ja vasta viime aikoina on mm. osakesäästötilin kautta saatu kansankapitalismia liikkeelle.

Matalan finanssivarallisuuden johdosta suomalaiset ovat myös riskinkarttajia. Olemme pitkälti menettäneet keskuspankkisosialismin luoman löysän rahan arvonnousuvaikutuksen osakkeisiin ja jopa reaalitappiota tuovat talletukset ovat yliedustettuja. Suomalaiset jättävätkin omistajina ruotsalaisia herkemmin yrityksen kasvun tukemisen kesken, koska osittainen omistuksen myynti tai leveämmät sijoitushartiat ovat vaihtoehtoina ja toteutuksena vaikeita kotimarkkinoilla. Yritykset myydään usein liian aikaisin ja saadut tulot vaihdetaan kiinteistöomistukseen.

Kierre voidaan katkaista, mutta se vaatisi suomalaisen yksityisomistuksen renessanssia ja määrätietoisia ponnistuksia saada kansalaiset laajamittaisemmin omistajiksi.

Tero Luoma ja Lari Raitavuo ovat ansiokkaasti tuoneet omistamisen akateemiselle jalustalle kun Aalto-yliopisto perustaa lahjoitusvaroin professuurin Kauppakorkeakouluun. Se liittää omistajuuden kiinteäksi osaksi akateemista tutkimusta ja opetusta, vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria. Lisäksi se tuottaa tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätösten tueksi. Omistajuus on kiinteä osa markkinataloutta ja sen ymmärtämisen merkitys korostuu pääomien kansainvälisen liikkuvuuden myötä.

Kiitokset Ville Tolvaselle ammattimaisesta juonnosta!

#sijoittajat#yritykset#neuvottelijat#ihminen#politiikka#myynti

Ville Tolvanen

#neuvottelija

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

Lisää