Yrjö Kopra on Alexander Corporate Finance Oy:n perustaja ja Suomen kompensaatiöjärjestelmien uranuurtaja. Hän on yhtiökumppaninsa Erkki Helaniemen kanssa EVLI Alexander Incentives Oy:n hallituksen jäsen. Yrjö ja Sami keskustelevat vuoden 2021 alusta voimassa olevasta henkilöstöomistusjärjestelmästä, jonka käyttöönotto on järkevää usealle listaamattomalle yritykselle. Se mahdollistaa osakeostot NAV:iin eli nettovarallisuusarvoon joka voi olla huomattavastikin alempi kuin osakkeiden käypä arvo. Näin henkilöstölle muodostuu vahva kannustin puolustaa ja kasvattaa osakkeidensa arvoa ja tavoitella osingon suotuisaa kehitystä. Jaksossa Yrjö vastaa #neuvottelijat-ryhmän kysymyksiin kuten miten kompensaatiokeskustelu on muuttunut 1990-luvulta nykyaikaan ja miten eri kompensaatiojärjestelmät, erityisesti suoriteperusteinen kompensaatio on kehittynyt. 1990-luvulla fokus oli Saminkin tutkimusalueena olevissa johdon optioissa. Sittemmin osakepalkkiot ja osakemerkintämahdollisuudet ovat nousseet optioiden rinnalle sekä listatuissa että listaamattomissa yrityksissä ja mm. Marimekossa henkilöstö on vaurastunut moninkertaisesti omistuksensa kautta. Lopussa Kopra pohtii investointipankkityönsä suuria nousuaaltoja, joista yksi voi olla nykyinen listautumisantiaalto. 00:00-01:48 Yrjö Kopra toteaa vasemmistohallituksen toteuttaneen vuoden 2021 alusta lähes täydellisen kannustejärjestelmän henkilöstöomistukselle. Miten henkilökunnan enemmistö voi ostaa jopa käyvän arvon alaisella hinnalla osakkeita listaamattomassa yrityksessä. Miksi henkilöstöomistus on myös vasemmistoliikkeen tavoite. Miten muutaman tuhannen euronkin omistus muuttaa käytöstä. 01:49-50:41 Yrjö Kopra ja Sami Miettinen keskustelevat vuoden 2021 alusta voimassa olevasta henkilöstöomistusjärjestelmästä ja eri kompensaatiotavoista.

Peter Fredman

#negotiator

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

#yritykset#ihmiset#yhteiskunta#politiikka#sijoittajat#ekonomistit

More