MTV:n toimittaja ja sananvapauden puolustaja Ivan Puopolo keskustelee Samin kanssa yhteiskunnan rakenteista, sanavapaudesta, tasa-arvosta ja yksittäisten identiteettien oikeuksista toimia mm. suljettuina yhteisöinä. Saako media kuten Twitter tai YLE rajata mielipiteiden näkyvyyttä? Saavatko yksityisklubit rajata ihmisryhmiä pois identiteettien tai mielipiteiden perusteella?

Jaksossa pohditaan sananvapauden toteutumista kansallisvaltioissa, joissa ideoiden markkinoita rajoittavat lain lisäksi myös yhteiskunnalliset rakenteet. Yhteiskuntafilosofiat ovat törmäyskurssilla mm. Ranskassa, jossa presidentti Emmanuel Macron on jäänyt mm. USA:n median hylkimäksi ideallaan eurooppalaisesta universalismista ja sekularismista. Macron on kokenut jääneensä yksin puolustamaan eurooppalaisia arvoja. Macronin universalistinen ajattelu on lähellä Francis Fukuyaman Identiteetti-kirjan teoriaa yhteiskunnan yhtenäisyyden ja kunnian kaipuusta. Macronin mielestä Ranskaan ei sovi amerikkalainen relativistinen identiteettipoliittinen multikultturalismi.

Sekä Ivan että Sami kannattavat yhteiskunnan rakentumista mahdollisuuksien tasa-arvon pohjalta ja vierastavat lopputulosten tasa-arvoa. Keskustelussa pohditaan, onko markkinamekanismi lopputuloksille ja mielipiteille kuitenkaan tehokas ja itseään korjaava.

Sami arvioi, että vinoutuneet rakenteet johtuvat pääasiassa yksilötason käyttäytymisen vääristymistä – mieli painottaa liikaa samankaltaisuutta biologian ja vertaisoppimisen johdosta ja tätä vääristymää ei työmarkkina automaattisesti korjaa. Ivanin ajattelua ohjaa tieteellisen teorian faktapohjainen validoiminen. Hänen mukaansa ihmisten liberalismiin ja ihmisten vapaaseen käyttäytymiseen ei tule kajota kuin erittäin painavin perustein.

#yhteiskunta#politiikka#ihminen

Ivan Puopolo

#neuvottelija

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

Lisää