Tuomas Rasila, Stealth Black – yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja keskustelee tukiälyohjelmistoista, joilla neuvottelu saadaan osaksi myynti-markkinointi-neuvottelu -jatkumoa yhdistämällä data-analytiikkaa, GPT-3: teknologiaa ja päätöksenteon teoriaa ja käytäntöä. Jakson alussa he nostavat Risto Linturin multiverse-avatar projektin inspiroivana mahdollisuutena yhdistää GPT-3:n OpenAI:n syvän oppimisen kielimalli persoonallisuussimulaatioihin.

Tuomas ja Sami keskustelevat neuvotteluprosessista käyttäen esimerkkeinä kaupallisten kiinteistöjen välitystä mahdollisimman todennäköisille vuokralaisille sekä autokauppaa autonomistajan merkkihistorian tarjoaviin mahdollisuuksin. Järjestelmä tarjoaa tekstipohjia joita neuvottelija voi käyttää lähestyessään asiakkaita. Ne lisäävät positiivisen ja ilahduttavan kommunikaation mahdollisuutta sekä jo olemassa olevien asiakkaiden että cold call prospektien kanssa. Neuvottelun lisäarvo voi toteutua yhteisvoitolla, win-win – sopimuksella mutta maailma paranee myös kun täsmälliseen tietoon perustuvia neuvottelua käydään mahdollisiman tarkkaan valittujen neuvottelukumppaneiden kesken. Tällöin vältetään ns. myyntisaastetta, joka on sukua myynnin spämmäykselle ja kunnioitetaan ihmisten rajallista aikaa ja oikeutta tutustua pääsääntöisesti lisäarvoa luoviin mahdollisuuksiin.

00:00-01:00 Ihmisten alttius ylimyydä neuvotteluissa. Luottamus. Tukiälyn hyvät puolet. Miksi on järkevää välttää iso osa neuvotteluja jo ennen niiden aloittamista. Tekoäly pitkällä aikavälillä.

01:00-57:02 Tuomas Rasila ja Sami Miettinen keskustelevat Stealth Blackin tukiälystä ja kuinka pitkällä se on suhteessa Uusi neuvotteluvalta (WSOY) kirjan neuvottelukehikoon valta, analyyttisyys, sosiaalisuus periaatteellisuus

#neuvottelu #neuvottelijat #tekoäly #ai #algoritmit #myynti #markkinointi #GPT-3

Tuomas Rasila

#neuvottelija

Osallistu keskusteluun #neuvottelija -kanavalla ja käy tykkäämässä. Apple podcasts

Lisää